WHY, OH WHY?

_MG_8700-.jpg

BEcause the office as we know it, is dead.

Fosbury & Sons gaat de strijd aan met de kantoren van vroeger. De meeste kantoren zijn namelijk niet afgestemd op de behoeften van de huidige én toekomstige generaties. Ze zijn ouderwets en ingericht volgens de strikte werkmentaliteit en de grijze, traditionele werksfeer van de jaren 1960. Wanneer je elke dag bijna drie uur verliest door onderbrekingen en afleiding op kantoor, komt een traditionele kantoorruimte de productiviteit helemaal niet meer ten goede. Die verloren uren kosten de bedrijven elk jaar miljoenen.

Uit internationaal onderzoek blijkt dan ook dat er een belangrijke verandering op til is op de arbeidsmarkt. Nu steeds meer werknemers oververmoeid zijn en een burn-out krijgen, neemt men de traditionele werkwijzen onder de loep. Voor het eerst in de geschiedenis werken maar liefst vijf generaties naast elkaar in dezelfde werkruimte. Een algemene aanpak die voor iedereen geldt, is dus niet meer van deze tijd. Meer nog, net een motiverende omgeving waarin we ons comfortabel en geïnspireerd voelen verscherpt onze focus en tilt onze creativiteit naar een hoger niveau. We verwachten méér dan gewoon een tafel en een stoel: een complete ervaring die ervoor zorgt dat we het onderste uit de kan kunnen halen. Voor 78 % van de millennials is dekwaliteit van de werkplaats van doorslaggevend belang wanneer ze een werkgever kiezen. En ongeveer hetzelfde aantal wil gerust op andere voordelen inleveren voor een betere werkplaats.

 

Dankzij de digitalisering kunnen we werken waar en wanneer we maar willen. New York of liever een strand in Bali? U kunt uw klanten van waar ter wereld ook helpen. We hebben die grijze, traditionele sfeer en die strikte mentaliteit uit de vorige eeuw niet meer nodig.

De vraag naar andere werkplaatsen blijft dan ook niet beperkt tot freelancers en start-ups. Ook al begon deze trend als antwoord op de vraag naar flexibiliteit van beginnende bedrijven of om freelancers uit hun isolement te halen, intussen voorzien ook grote multinationals steeds meer verschillende werkplaatsen. Een deel van hun team op een andere plek onderbrengen is niet alleen een oplossing voor het steeds groter wordende fileprobleem. Doordat er ook werknemers van andere bedrijven aan de slag zijn, krijgt de samenwerking – en dus ook innovatie – als vanzelf een boost.

Het leven van 'digitale nomaden', de kracht van hoogstaande werkplaatsen, de levenskwaliteit van ieder van ons en onze basisbehoefte om deel uit te maken van een groep: daar draait het bij Fosbury & Sons om.

Welzijn is de nieuwe welvaart.

 

lijndubbelF&S_zwart-kort.jpg
_MG_9137_lowres.jpg

Wij willen een verschil maken in uw werk en levenskwaliteit. We hebben een nieuw soort werkplaats in het leven geroepen. Een plek die om de mensen draait en om wat zij nodig hebben. Meer nog, we wilden een ruimte ontwikkelen waarin geen plaats meer is voor een ouderwetse visie op werken. Werk kan veel meer zijn dan een loonbriefje, meer dan brood op de plank brengen om in onze basisbehoeften te voorzien en onze vrije tijd te bekostigen. Bij Fosbury & Sons – een kantoor voor werknemers, individuen, start-ups, ondernemers en kleine en grote bedrijven – willen we een nieuwe manier van werken creëren. Een plaats om samen te werken, te vieren en te leren van elkaar. Een plaats waar u kunt samenzitten maar zich ook kunt afzonderen.

 

In an office that values the people within, who could you be?

The Office is dead. Long live the Office.

FSlijndubbelF&S_zwart-kort.jpg

Onze naam Fosbury & Sons is een eerbetoon aan Dick Fosbury, die de wereld van het hoogspringen voorgoed veranderde. Net zoals hem willen we een nieuwe draai geven aan een traditioneel idee. Hoe kunnen we onze werkomgeving beter afstemmen op de behoeften van de huidige generatie? Hoe behouden we het evenwicht tussen werk en privé in ons steeds  veranderende sociale landschap?